W przypadku śmierci bliskiej osoby należy przede wszystkim:

  • Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi Kartę Zgonu (jest niezbędna do wystawienia Aktu Zgonu)
  • Zawiadomić Firmę Pogrzebową

Nasza Firma jest do państwa dyspozycji 24 godziny na dobę pod numerem telefonu 603 707 533. Nasi pracownicy przewiozą ciało zmarłej osoby do chłodni i poinformują Państwa o dalszej procedurze. Rodzina ma pełne prawo wyboru dowolnego zakładu pogrzebowego, niezależnie od miejsca zgonu bliskiej osoby. Tego samego lub następnego dnia należy zgłosić się do naszego zakładu wraz z dokumentami, w celu omówienia ceremonii pogrzebowej.

Formalności, które należy załatwić:

Reprezentujemy rodzinę w urzędach, dla Państwa wygody stosując uproszczona procedurę. Po dostarczeniu do naszego oddziału wymaganych dokumentów (lista poniżej), załatwiamy formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty wymagane do zorganizowania pochówku.

Należy dostarczyć:

  • Kartę zgonu wypisaną przez lekarza
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty współmałżonka lub innej osoby spokrewnionej, zlecającej pogrzeb
  • Świeży akt małżeństwa lub urodzenia osoby zlecającej pogrzeb, potwierdzający drogę pokrewieństwa z osobą zmarłą
  • Legitymację rencisty/emeryta osoby zmarłej lub zaświadczenie o jej zatrudnieniu
  • Legitymację rencisty/emeryta osoby zlecającej pogrzeb lub zaświadczenie o jej zatrudnieniu, jeżeli osoba zmarła nie była ubezpieczona emerytalnie

Finansowanie pogrzebu

Skarb Państwa zapewnia finansowanie pogrzebu w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota, którą otrzymuje obywatel, to 4000 zł – wystarczająca na pokrycie kosztów uroczystości pogrzebowej. Różnicę wynikającą kosztów pogrzebu i zasiłku pogrzebowego, możemy wypłacić Państwu przed pogrzebem.

Pogrzeb świecki lub wyznaniowy

Organizujemy pogrzeby we wszystkich obrządkach religijnych. Służymy radą i pomocą, zapewniając właściwy wyraz ceremonii pogrzebowej. Kwestię wyboru osoby duchownej, która zapewni oprawę religijną uroczystości, pozostawiamy uznaniu bliskich organizujących pogrzeb.